in ,

Paul Kempeneers (Paul)

paul 1 - Paul Kempeneers (Paul)

Paul Kempeneers (Paul) °1943
Leraar tekenen op rust.
Regent Plastische Kunsten – Hogere Rijks Normaalschool Gent. – 1966
(leerling van Octaaf Landuyt)
Getuigschrift “Leraar Tekenen Hoger Secudair Onderwijs) – 1973
Licentiaat agogiek – Vrije universiteit Brussel. – 1983
Individuele en groepstentoonstellinen met grafisch werk in Antwerpen, Gent en Brussel.
Boekillustraties in binnen en buitenland.
Als “jonge” cartoonist (sinds 2014) werden cartoons geselecteerd voor catalogi en tentoonstellingen in binnen en buitenland.

Paul Kempeneers (Paul) °1943
Teacher in graphics retired
Individual and groups exhibitions with graphics
Book illustrator and cartoonist

Report

Do you like it?

Avatar of Olivia Inkwell Participant

Written by Olivia Inkwell

I'm Olivia Inkwell from Toons Mag desk. I post every content that we receive by email. Join me in finding joy in the ordinary and celebrating the beauty of the mundane.

Leave a Reply

Wences 8 14 - Wences : Episode 82

Wences : Episode 82

Wences 8 15 - Wences : Episode 83

Wences : Episode 83